Dán Decal kính 0026

Dán Decal Ánh Dương

Giá 90.000₫/m2

– Số lượng Decal dưới 5m2 phụ thu thêm 100.000 VNĐ
– Số lượng Decal trên 20m2 giảm 10% tổng đơn hàng chỉ còn giá 81.000 VNĐ/m2
– Số lượng Decal trên 70m2 giảm 20% tổng đơn hàng chỉ còn giá 72.000 VNĐ/m2