Dán Decal kính 0036

Giá 90.000₫/m2

– Số lượng Decal dưới  5m2 phụ thu thêm 100.000 VNĐ

– Số lượng Decal trên 20m2 giảm 10% tổng đơn hàng chỉ còn giá 77.000 VNĐ/m2