Decal film phản quang, chắn nắng

Danh mục

Giá 100.000₫/m2

Decal Film có chức năng cách nhiệt, Ngăn bớt Anh Sáng, làm dịu mát Văn phòng có cửa sổ hướng mặt trời. mang lại sự thỏa mái, nhẹ nhàng khi văn phòng có Anh sáng trự tiếp. Giảm áp lực công việc.
3 màu chính: Màu trà, Màu đen, màu xanh da trời.(Tương tự decal dán kính xe hơi)
Decal Film có chức năng cách nhiệt, Ngăn bớt Anh Sáng, làm dịu mát Văn phòng có cửa sổ hướng mặt trời. mang lại sự thỏa mái, nhẹ nhàng khi văn phòng có Anh sáng trự tiếp. Giảm áp lực công việc.
3 màu chính: Màu trà, Màu đen, màu xanh da trời. (Tương tự decal dán kính xe hơi)