MÃ PHIM BN 20

Giảm giá!

Giá 210.000₫ 190.000₫/m2

Mã phim BN 20 được Áp dụng công nghệ phún xạ và tráng phủ kim loại, dùng vật liệu chính là các kim loại có độ phản gương cao.

Các mã phim này có độ cách nhiệt tốt, màu sắc đa dạng, là nhóm sản phẩm thông dụng cho mọi kính Văn Phòng hoặc căn hộ.

STT       MÃ PHIM ĐVT                                                                         THÔNG SỐ KỸ THUẬT NHẬN XÉT CHUNG
ĐỘ DÀY

(Mil)

ĐỘ XUYÊN SÁNG

(%)

ĐỘ PHẢN GƯƠNG

(%)

TỔNG CẢN NHIỆT (%) ĐỘ CẢN TIA CỰC TÍM

(%)

MÀU SẮC TỪ TRONG NHÌN RA MÀU SẮC TỪ NGOÀI NHÌN VÀO
1 BN 20 m2 2 MIL 27% 13% 73% > 99% Màu Sáng tự nhiên Ánh xanh sẫm Áp dụng công nghệ phún xạ và tráng phủ kim loại